Verzuim

Wat is een verzuimverzekering?

In je arbeidsvoorwaarden of in de cao zijn de afspraken met je medewerkers vastgelegd. Daarin staat wat jij doorbetaalt als je medewerker ziek is. Als werkgever ben je verplicht om de eerste 2 jaar minimaal 70% van het loon door te betalen. Met onze ziekteverzuimverzekering verzeker je de verzuimkosten in deze eerste 2 jaar. En je kunt rekenen op onze ondersteuning bij het voorkomen of terugdringen van verzuim binnen jouw bedrijf.

Wanneer heb je een verzuimverzekering nodig?

Je hebt een ziekteverzuimverzekering nodig als je als werkgever de inschatting maakt dat je de verzuimkosten niet zelf kunt dragen. Wil je weten wat verzuim jouw bedrijf elk jaar kost? Neem dan contact met ons op voor een analyse.

Keuze tussen stop-loss verzekering en verzuimverzekering conventioneel

Er is keuze tussen een verzuimverzekering in twee vormen. Het onderscheid zit in het eigen risico. Zo is er ‘het eigen risico in dagen’. Deze vorm wordt vaak aangeduid als de Verzuimverzekering conventioneel. De andere vorm is ‘het eigen risico in geld’, ook wel Stop-loss genoemd.

  1. Verzuimverzekering conventioneel: De conventionele verzuimverzekering is met name geschikt voor kleinere (MKB) bedrijven tot ongeveer 35 medewerkers. Verplichtingen rondom verzuim en re-integratie worden zoveel mogelijk uit handen genomen. Je hebt hier een eigen risico in dagen. Alles boven het eigen risico wordt vergoed en is onbeperkt, alles onder het eigen risico is voor eigen rekening.
  2. Stop loss verzekering: De stop-loss verzekering wordt vaak gekozen door bedrijven met meer dan 35 medewerkers. Deze ziekteverzuimverzekering is geschikt als je financiële buffer groot genoeg is, maar je wél verzekerd wil zijn tegen onverwacht hoge kosten door verzuim. Denk bijvoorbeeld aan het langdurig uitvallen van een werknemer. Er is hier sprake van een eigen risico in geld. Zo werkt het: het eigen risico percentage wordt gebaseerd op het gemiddelde verzuim van je bedrijf in de afgelopen 3 jaar. Het deel boven het eigen risico wordt vergoed en is onbeperkt, alles onder het eigen risico is voor eigen rekening. Dit eigen risico wordt ook wel eigen behoud genoemd. Het grote voordeel is dat je als bedrijf op voorhand weet wat je elk jaar maximaal kwijt bent aan verzuim.