Wij helpen u graag met het kopen van een woning.

Waarom een aankoopmakelaar?

Een aankoopmakelaar behartigt uw belang als koper, terwijl een verkoopmakelaar de belangen behartigt van de verkoper. Een makelaar kan dus nooit de belangen van twee partijen tegelijk behartigen. Een aankoopmakelaar moet behalve zekerheid en deskundig advies ook een financieel voordeel opleveren. Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een aankoopmakelaar beduidend meer van de vraagprijs weet af te krijgen dan een particulier. Dat verschil is in de huidige kopersmarkt het laatste jaar alleen maar groter geworden! Een aankoopmakelaar kan dus veel voor u betekenen bij het zoeken en kopen van een woning.

 

Tijdens het aankoopproces komen er veel vragen naar voren, zoals;

 • Welk budget heb ik voor het aankopen van de woning?
 • Voor welke prijs kan ik de woning aankopen?
 • Hoe moet ik de onderhandelingen opstarten?
 • Is de woning in een goede onderhoudsstaat en moet ik een bouwkundige keuring laten uitvoeren?
 • Zijn er factoren die de waarde van de woning kunnen beïnvloeden?
 • Is het volgens het bestemmingsplan mogelijk om de woning te verbouwen en aan te passen aan uw woonwensen?
 • Wat moet ik allemaal regelen voordat de koopovereenkomst getekend kan worden?

Ik geef u een onafhankelijk en objectief advies en beantwoord al uw vragen. Zo kan ik u stap voor stap begeleiden naar uw nieuwe woning!

 

Het aankoopproces

Het aankoopproces bestaat uit een aantal fasen:

 1. Intakegesprek
 2. Aankoopadvies
 3. Onderhandelen
 4. Afhandeling

Wat kunt u tijdens het aankoopproces van mij verwachten?

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek inventariseer ik samen met u de woonbehoeftes en woonwensen.

Ik ga voor u de volgende zaken onderzoeken en beoordelen:

 1. kadastrale informatie
 2. erfdienstbaarhedenonderzoek
 3. beoordeling van de woning op onderhoud en afwerking (bouwtechnische staat)
 4. beoordeling van de woonomgeving
 5. vergelijking gelijksoortige woningen in de regio

Op basis van het onderzoek bepalen we samen een maximale koopprijs en aanvullende voorwaarden zoals onder andere ontbindende voorwaarde financiering, voorbehoud bouwtechnische keuring, voorbehoud bodemonderzoek, voorbehoud verkoop eigen woning en lijst roerende zaken. En tevens bepalen we de juiste vervolgstappen in het onderhandelingsproces.

Afhandeling

Wanneer de woning wordt aangekocht, worden alle relevante zaken schriftelijk bevestigd aan de verkopende partij, ter voorbereiding van het opstellen van de koopovereenkomst. Vervolgens zal ik:

 • Inhoudelijk beoordelen van de koopovereenkomst en lijst van zaken die is opgesteld door de verkoopmakelaar.
 • Samen met u doornemen en ondertekenen van de koopovereenkomst en lijst van zaken.
 • De koopovereenkomst versturen naar de notaris.
 • De termijnen bewaken die genoemd zijn in de koopovereenkomst.
 • De eigendomsakte controleren die is opgesteld door de notaris.
 • Bij de eindinspectie van de woning u begeleiden / uw belangen behartigen.
 • Aanwezig zijn bij de sleuteloverdracht en juridische levering bij de notaris.